PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

ihmisia.jpg

Tällä kurssilla tutustumme ihmismieleen


Tämä aineisto on luotu Kotkan aikuislukion PS5-kursseille. Käyttö alla olevan lisenssin mukaan.
Kurssin vuorovaikutus toteutettiin lukuvuonna 09-10 Facebook-ryhmässä (vain ryhmälle).
Opettajan luennot julkaistiin audiotiedostoina ja kalvopohjina. Kurssitehtävät keväällä 2010.
Kurssin rakentuminen vuonna 2007 dokumentoitu blogiin

Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) SYVENTÄVÄ KURSSI

PS5 Kurssin kuvaus Uuden opetussuunnitelman mukainen sisältö kuvattuna.

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
 • ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
 • ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
 • tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
 • tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 • persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
 • persoonallisuuden tutkiminen
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

Vinkki: syvennä psykologian tietojasi, kuuntele australialaisen ABC-radioyhtiön hienosti tehtyä psykologian ohjelmasarjaa All inthe Mind (voit myös ladata ohjelmia mp3-soittimeesi).

Persoonallisuuden syntyvaiheita ja rakenteita on psykologian eri teorioissa selitetty eri näkökulmista. Ihminen on niin monimutkainen kokonaisuus, että yksi teoria ei avaa kaikkea tutkijalle ja ihmettelijälle. Edelleen ihmismielessä riittää tutkittavaa.

Psyyken säätelykyvyillä on merkittävä rooli elämänhallinnassa. Elämänhallintakin on suhteellista: tarvitaan aina realiteettien huomioon ottamista. Mutta toisaalta: ihminen on aina muuttanut ympäristöään itselleen sopivaksi. Ihminen voi myös muuttaa omaa sisäistä todellisuuttaan, sen jäsentämistä ja kokemista. Ajattele, mitä ja miten ajattelet.

Kotkan aikuislukion kurssi, opettaja Anne Rongas, palaute rongas.anne(at)gmail.com
Teksti tuotettu yhdessä kurssilaisten kanssa. Kuvitus Anne Rongas.
Viimeksi päivitetyt sivut:
WikispacesKurssin rakentuminen vuonna 2007 dokumentoitu blogiin