Kurssin aikataulu vuonna 2010: kurssi toteutetaan ainoastaan verkkokurssina jaksossa 5


Kurssi etenee opetussuunnitelman teemojen mukaan. Eri oppikirjoissa on hieman eri järjestys. Katso sisällysluettelosta.

Eteneminen viikko viikolta


1a. Orientointi 19.-25.4. Persoonallisuus-käsite, kirjan hankkiminen, ryhmäytyminen.
1b. Orientointi (Persoonalisuus) 26.4.-28.4. Kirjan lukeminen silmäillen, perusjäsennys.
2. Persoonallisuuden tutkiminen 29.4.-5.5.
3. Persoonallisuutta selittävät teoriat 6.-12.5.
4. Psyykkinen hyvinvointi 13.-19.5.
5. Mielenterveysteema: Mielenterveys ja Hoitomuodot 19.-26.5.

Kurssitehtävät keväällä 2010.

Aikuislukion koeviikko 26.5.-2.6.

Kurssin suorittaminen


Kurssitehtävät (Facebook-työskentely tai oppimispäiväkirja) + loppukoe koululla tai kotiaine. Kotiaine opiskelijan ehdottamana aikana opettaja lähettää kahden esseen otsikot, joista on 4 tuntia aikaa kirjoittaa ja palauttaa tekstit sähköpostilla.

Kurssitehtävät ja portfolio. Portfolio korvaa loppukokeen. Kurssitehtäviä voi hyödyntää portfolion koostamisessa.

Jokaisen teeman kohdalta löydät vasemmalta navigointivalikosta oheisaineistoja, jotka toimivat yhdessä oppikirjan kanssa. Lue, katsele ja kuuntele verkkosivulta löytyvää ja lue samaa aihetta käsittelevät oppikirjan sivut. Valitse eri teemoista ja niiden vaihtoehdoista kuusi haluamaasi portfoliotehtävää ja tee ne. Portfoliotehtävät löydät myös koostesivulta.


Lähiopetusta ei ole lukuvuonna 09-10.