Etäopiskelun ohjeet PS5


Kurssista ei järjestetä erikseen etäopetusta. Siksi siitä ei tule myöskään etäkirjettä. Etäopiskelu on kuitenkin mahdollista. Etäopiskelijana voit valita seuraavat vaihtoehdot (nämä vaihtoehdot myös kurssin itsenäiseen tenttimiseen, tenttilupa anotaan kansliasta saatavalla lomakkeella rehtorilta):

1. Itsenäinen opiskelu, 3 etätehtävää ja loppukoe. Arvosana perustuu loppukokeeseen. Etätehtäviä ei arvioida, mutta ne kuuluvat suoritukseen.
TAI
2. Kurssin suorittaminen portfolion ja oppimispäiväkirjan avulla. Arvosana perustuu portfolioon. Oppimispäiväkirjaa ei arvioida, mutta se kuuluu suoritukseen.

Opiskeluun liittyvissä asioissa opettaja antaa ohjausta tarpeen mukaan.

Ohjeet oppimispäiväkirjan tekemiseen
Ohjeet portfolion tekemiseen
Portfoliokysymykset