Omat sivut | SA | SHe | SHo | KH | SJ | HK | JK | ML | PL | GM | ET | JT | ST | IV | AY
Klikkaa Edit This Page, kirjoita ja tallenna painamalla Save, katso lyhyt ohjevideo (1:40 min, äänet päälle)


Persoonallisuus


Kirjoita omin sanoin aloitus esseevastaukseen, jonka otsikko on Ihmisen persoonallisuus

Kirjoita tähän...
Persoonallisuus antaa meistä kuvan. Minkäläisiä me olemme, mitä pidämme, mitä kiinnostaa ja mitä ei. Se on erittäin laaja käsi-
te, joka sisältä meidän itsetunto, maailmankuvan, arvot ja luonto. Ne ovat jo valmiksi tallenettu muistiimme ja auttavat ajan kuluessa
tehdä parhaiten sopivia valintoja. Meillä kaikilla on luonnollinen käyttäytymismalli, jota suosimme ja joka toimii meidän kannaltamme parhaiten. Jokainen on yksilö, koska ei ole kahta samanlaista ihmisestä ja jokaisella on omaa identiteettinsa.

Kirjoita omin sanoin täydennystä persoonallisuuden tutkimisesta

Kirjoita tähän...
Persoonallisuudesta on kirjotettu tosi vähän ja vaikea kirjoittaa jotain ilman todisteitä tai tietoa, koska siitä on vaikea kuvaa. Joka-
isella on ainutlaatuinen persoonallisuus ja siitä on mahdotonta tutkia. Ainakin voin lisätä, että jos persoonallisuudessa tapahtuu muu
toksia vaikkapa huonoon suuntaan se johtuu mielenterveydestä ja itsetunnosta.

Lue oppikirjastasi Big Five -teoriasta ja täydennä kirjoitustasi kuvailemalla temperamentin roolia ihmisen persoonallisuuden osana

Kirjoita tähän...
Orientoi:

Miten ymmärrät persoonallisuutta kuvaavat käsitteet?

Katso kuvaa ja kirjoita omin sanoin määritelmäsi mahdollisimman monelle sanalle
Kuva_37.png
Kirjoita määritelmäsi omin sanoin (klikkaa Edit This Page, kirjoita ja tallenna painamalla Save):

Itse:on kuin sielun varjo, se on erillinen minuudesta, mutta rinnakkainen tälle, ikään kuin tämän kuvajainen. Itse voi olla jopa ihmisen ruumiille rinnakkainen kaksoisolento. Itse voi kulkea ihmisen edellä hänen hahmossaan.
Persoona:ihmistä kuvaava ominaisuus, psykologinen käsite.
Olemus: tarkoittaa ominaisuutta tai ominaisuusjoukkoa, joka tekee jostakin oliosta tai substanssista sen, mitä se pohjimmiltaan on
ja joka sillä on välttämättä oltava ollakseen olemassa
Sielu:on nimitys, jota käytetään ihmisen ja joskus muunkin olennon väitetystä tajuisesta, henkisten toimintojen ja ilmiöiden ylläpitä-
jänä toimivasta aineettomasta puolesta.
Mieli:ymmärretään yksilön sisäisenä, henkisenä olemuksena, jossa ajatukset, tunteet ja tietoisuus ilmenevät.
Luonne eli luonto tarkoittaa jollekin asialle tai ilmiölle ominaisia merkittäviä toiminnallisia piirteitä, jotka pysyvät eri tilanteissa. Usein luonteella tarkoitetaan tietoisen tai tuntevan olennon, kuten ihmisen tai eläimen käytöksen ja mielentilan yksilöllisiä piirteitä.
Identiteetti:tarkoittaa ensiksi yksilöllisyyttä, (ominta) olemusta, ominaislaatua ja toiseksi henkilöyttä.
Kirjoita vastauksesi tähän...