Henkinen hyvinvointi


Oppikirja: Otava PS s. 133 - 141, WSOY Mielen maailma 5 s. 67 - 81.
pallonreuna.jpg

Osallistu Hyvinvoinnin avaimia -keskusteluun Facebookissa tai kirjoita oppimispäiväkirjaasi aheesta (ks. Kurssitehtävä-sivulta kysymyksen muotoilu). Voit käyttää oppimispäiväkirjassasi pohdinnan virikkeenä myös tällä sivulla olevia muita kysymyksiä (alla).

Audiot:
1. Itsetunto, tunneäly, individuaatio, elämänhallinta (autonomia), ajattelu ja oman tulkinnan luomat kehykset (diat 1-7), 9 min. PS5: Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys osa 1
2. Päämäärätietoinen toiminta, negatiivinen ajattelu, motiiviristiriidat (diat 8-10), 6 min. S5: Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys osa 2
3. Stressi, psyykkinen työ(diat 11-17), 8:30 min. PS5: Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys osa 3Vanhoja pohdintakysymyksiä (voit käyttää näitä oppimispäiväkirjassasi):
Mitä henkiseen hyvinvointiin mielestäsi voisi sisältyä?
Mikä osuus itsetuntemuksella on henkisessä hyvinvoinnissa?
Pohdittavaa: Tunteet, motivaatio ja psyykkinen kehitys
Tutustu ekstra-teemaan: StressiHenkinen hyvinvointi ja työelämä (voit verrata myös koulunkäyntiin)

Työhyvinvointi: Ks. Työterveyslaitoksen Duunitalkoot
Työuupumus: YLE Terveys, Heta Muurisen artikkeli "Työuupumus ei juoksemalla parane"
Työnilo: Työturvallisuuskeskus, tutkija Liisa Myyryn artikkeli "Onnistumiset tuottavat työn iloa"Portfoliokysymykset:

1. Etsi aineistoksesi jokin uutinen, joka käsittelee henkistä hyvinvointia tai pahoinvointia (sanomalehdestä tai verkkolehdestä). Kuvaile, millä tavalla ihmisen hallinta- ja puolustuskeinot toimivat kyseisen uutisen kuvaamassa tilanteessa. Jos uutinen käsittelee henkistä pahoinvointia, selosta, millaista psyykkistä työtä kyseisessä tilanteessa tarvitaan ja mitkä toimenpiteet saattaisivat auttaa ihmistä/ihmisiä kyseisessä tilanteessa. Jos uutinen käsittelee henkistä hyvinvointia, selosta, millaisia eväitä tilanne antaa ihmiselle/ihmisille ja millä tavalla uutisen kuvaama tilanne kehittää psyykkisiä hallintakeinoja.

2. Vertaile psyykkisiä hallintakeinoja (coping strategioita) ja puolustuskeinoja (defenssejä). Kirjoita tarina, jossa tarinan päähenkilö kohtaa kaksi vaikeaa tilannetta reagoiden toiseen hallinta- ja toiseen puolustuskeinoilla.

3. Mitä surutyö on? Millä tavoin ihmiset selviytyvät surusta? Esittele joitakin keinoja. Kuvaile myös, kuinka havaintojesi mukaan kulttuurissamme suhtaudutaan suruun. Jos lähipiiriisii kuuluu joku ihminen, jota voit haastatella surun käsittelystä menneisyydessä tai toisessa kulttuurissa, tee pieni haastattelu ja liitä se vastaukseesi. Voit myös pohtia teemaan liittyvän kurssiaineiston ja oman ajattelusi perusteella haastattelussa esiin tulleita asioita.

4. Millaisista asioista henkinen hyvinvointi koostuu? Miten sitä voidaan lisätä? Ota huomioon ihmisen toiminnan eri ulottuvuudet: biologinen, psyykkinen ja sosiokulttuurinen.

Oppitunnin PowerPoint-esitys: