Apua mielenterveyden ongelmiin
Keskeisimpien terapiasuuntausten erotteluja taulukoituna oppikirjassa Otava PS5 s. 192.

kasvukoht2.jpg.jpg
Medianseuraamistehtävä Facebook-ryhmässä.
Muutamia jäsennyksiä aiheesta:

Vuonna 08-09 Uutisten ja artikkeleiden herättämiä kysymyksiä


Portfoliotehtävät

1. Ota kantaa ja kirjoita vastine yleisönosastolle
Ota lähtökohdaksesi jokin mietenterveyteen liittyvä uutinen tai artikkeli. Kirjoita sen pohjalta kannanotto valitsemaasi lehteen yleisönosastolle. Tuo kannanotossasi esille mahdollisuuksia ja ongelmia lähtökohtanasi olevan mielenterveysasian käsittelyssä. Pohdi aihetta sekä yksilön että lähiyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi valitsemasi artikkeli käsittelee nuorten masennusta.

Voit kannanotossasi käsitellä aihetta esimerkiksi niin, että yksilönäkökulmasta esität masentuneen vaikeuksia jaksaa itse etsiä apua, lähiyhteisön näkökulmasta vaikeuksia tunnistaa läheisen kärsimystä (masennus voidaan perheessä tulkita nuoruuden kuohuntaan liittyväksi mielialan vaihteluksi) ja yhteiskunnan näkökulmasta voit tuoda esille lisääntyviä odotuksia ja suoritusvaatimuksia sekä hoitojonoja.

2. Tee terapialaitoksen mainos
Erilaisia terapiamuotoja löytyy tavattoman paljon. Sanat terapia ja terapeutti ovat myös hämääviä, sillä niitä käytetään sekä tieteellisen tutkimuksen pohjalta kehitetyistä hoitomuodoista ja yliopistollisen koulutuksen saaneista henkilöistä että erilaisiin uskomusjärjestelmiin liittyvistä menetelmistä ja menetelmien taitajista (ks. esimerkiksi Skepsis-yhdistyksen sivuilla artikkelit Uskomuslääkintä ja Terapeuttinen kosketus).

Terapeutit.fi tietoa erilaisista terapiamuodoista
Tukiasema.net esittelee eräitä terapiamuotoja.
Wikipedia: Psykoterapia

PS5.ppt.jpg