Omat sivut | SA | SHe | SHo | KH | SJ | HK | JK | ML | PL | GM | ET | JT | ST | IV | AY
Klikkaa Edit This Page, kirjoita ja tallenna painamalla Save, katso lyhyt ohjevideo (1:40 min, äänet päälle)


Persoonallisuus


Kirjoita omin sanoin aloitus esseevastaukseen, jonka otsikko on Ihmisen persoonallisuus ja lisää aiheesta persoonallisuuden tutkiminen

Ihmisen persoonallisuus
Persooonallisuus on ihmisen psyykkisen osa, joka ohjaa häntä elämässään. Siihen liittyvät tunteet, ajatukset, ja hän pystyy tarkastelemaan monia tilanteita tietoisesti, sekä hallitsemaan itseään, mutta kun esimerkiksi Ihmisen persoonallisuus on heikko, itsevarmuus kasvaa, ja itseluottamuus häviää. Persoonallisuus rakennettuu ympäristön avulla, kehittyy, ja muodostuu koko ihmisen elämässä. Ihmisen elämän muutos voi olla esimerkiksi niin suuri ja vaikuttava, että hän muuttuu radikaallisesti, ja tulee ihan toinen ihminen.

Persoonallisuuden tutkiminen
Kun tutkitaan persoonallisuutta, annetaan sama testi isoille ryhmille, ja luokitellaan tuloksia. Myös ihminen voi täyttää kyselylomake, ja arvioi itseään. Mutta ongelma on, että hän valehtelee. Hän ei tee testi objektiivisesti. Hän näyttää vain positiivinen osansa, ja piilottaa negatiivinen osa. Tutkijat käsittelevät ihmisen toiminta erilaissa tilanteissa yksilönä, sekä ryhmässä. Tutkimuksessa tehdään myös haastatteluja.

Lue oppikirjastasi Big Five -teoriasta ja täydennä kirjoitustasi kuvailemalla temperamentin roolia ihmisen persoonallisuuden osana

Kirjoita tähän...
Orientointi: Miten ymmärrät persoonallisuutta kuvaavat käsitteet?

Katso kuvaa ja kirjoita omin sanoin määritelmäsi mahdollisimman monelle sanalle
Kuva_37.png
Kirjoita määritelmäsi omin sanoin (klikkaa Edit This Page, kirjoita ja tallenna painamalla Save):
Jokainen ihminen on yksilö, ei ole samanlainen olemassa kuin hän. Hänellä on oma persoona, ja oma identiteetti, jotka erottaa häneltä muilta ihmisiltä. Vaikka ihmisillä ovat samassa tilanteessa, he reagoivat eri tavalla, koska heillä on erilaisia luonteita.
Mieli on ihmisen tunteet, emootiot ja reakiot erilaisissa tilanteissa. Se on ihmisen toiminta muiden ihmisten kanssa.
Temperamentti on nopea reakktio, joka syntyy itsestään, ja ihminen joskus ei pysty kontroloimaan sitä. Voi olla esimerkiksi agressiivinen temperamentti. Identiteetti tarkoittaa, että ihminen on, ja kuuluu johonkin yhteikuntaan, jolla on oma kieli, sekä oma kulttuuri.