Tunne itsesi

Paluu Henkinen hyvinvointi -sivulle

Nosce te ipsum
Sokrateen mielilause latinaksi tunnetaan laajalti

Pohdittavaksi:

  1. Miten ihminen tutustuu itseensä?
  2. Mitä merkitystä itsetuntemuksella on?
  3. Mitä asioita itsestä on helppo tunnistaa?
  4. Entä mitä asioita taas itsestä on vaikeaa tunnistaa?
  5. Miten itsetuntemusta voi lisätä aikuisena?
  6. Onko itsetunnolla tekemistä itsensä tuntemisen kanssa? Jos on, niin miten?
  7. Mitä merkitystä itsetuntemuksella on?

Vuoden 2006 vastauksia