Omat sivut | SA | SHe | SHo | KH | SJ | HK | JK | ML | PL | GM | ET | JT | ST | IV | AY
Klikkaa Edit This Page, kirjoita ja tallenna painamalla Save, katso lyhyt ohjevideo (1:40 min, äänet päälle)


Persoonallisuus


Kirjoita omin sanoin aloitus esseevastaukseen, jonka otsikko on Ihmisen persoonallisuus

Ihmisen persoonallisuus

Jokaisella ihmisellä oma persoonallisuus, joka on muotoutunut hänen elämänsä aikana. Tämä persoonallisuus on ainutlaatuinen kooste kaikesta, mitä hän on elämänsä aikana kokenut. Hänen vanhempansa ja muut hänen lähipiirissään ovat tuoneet siihen omat lisänsä. Voidaan sanoa, että menneiden sukupolvien taakka lepää hänen harteillaan samoin ne myös ovat kantamassa häntä. Hänen geeneissä saamillaan alkupääomalla on suuri osuus siinä, miten persoonallisuus muodostuu. Lapsuuden kokemuksilla on siinä suuri merkitys. Jokainen tienhaara hänen polullaan tuo pienoisen lisän persoonan kehitykseen. Ihminen on kaiken kokemansa summa ja lisäksi jotakin muuta. mitä se muu on, mistä se tulee onkin jo vaikeampi kysymys.

Miten persoonallisuutta tutkitaan?

Siinäpä hyvä kysymys, kuten sanotaan, kun ei osata antaa vastausta. Oikeasti persoonallisuutta voidaan tutkia havainnoimalla, kyselemällä ja tekemällä vertailuja. Oikeiden kysymysten tekeminen on kuitenkin vaikeaa. Tutkijan ja tutkittavan pitää puhua samaa kieltä, jotta vastaus olisi annettuun kysymykseen. Täytyy pitää myös huoli, että tuloksia voidaan verrata aikaisemmin saatuihin. Jos yllättäviä muutoksia alkaa ilmetä, on syytä pohtia mikä aiheuttaa muutokset tai poikkeamat. Haastattelut ja lomaketutkimukset antavat selkeitä vastauksia, mutta Haastattelijan on oltava ammatti-ihminen, väsynyt virkakyselijä ei luultavasti saa paljoakaan aikaan. Hyvään tutkimukseen joutuu uhraamaan runsaasti aikaa ja vaivaa. Kaikessa tutkimuksessa on muistettava, että ihminen on yksilö.

Lue oppikirjastasi Big Five -teoriasta ja täydennä kirjoitustasi kuvailemalla temperamentin roolia ihmisen persoonallisuuden osana

Kirjoita tähän...

Ihmisen persoonallisuus

Jokaisella ihmisellä oma persoonallisuus, ainutlaatuinen kooste kaikesta, mitä hän on elämänsä aikana kokenut. Hänen vanhempansa ja muut lähipiirissään ovat tuoneet siihen omat lisänsä. Voidaan sanoa, että menneiden sukupolvien taakka lepää hänen harteillaan. Samoin esi-isät ovat myös kantamassa häntä. Hänen geeneissä saamillaan alkupääomalla on suuri osuus siinä, miten persoonallisuus muodostuu. Lapsuuden kokemuksilla on suuri merkitys. Jokainen tienhaara hänen polullaan tuo pienoisen lisän persoonan kehitykseen. Ihminen on kaiken kokemansa summa ja lisäksi jotakin muuta. Mitä se muu on, mistä se tulee, onkin jo vaikeampi kysymys.

Tässä voisit viitata siihen, miten muistilla (varsinkin episodisella muistilla) on merkityksellinen rooli ihmisen persoonallisuudessa ja miten mm. muistihäiriöt vaikuttavat persoonallisuuteen.

Psykologiassa useat koulukunnat ovat yrittäneet selvittää persoonallisuuden salaisuutta. Tässä voisit esitellä muutamalla sanalla keskeiset koulukunnat ja painotukset.

On laadittu luokituksia ja toimintamalleja, miten ja miksi joku ihminen toimii juuri siten kuin toimii. Persoonallisuus onkin keskeinen käsite ihmisen toimintaa selitettäessä. Tiedetään, että persoonallisuudessa useat psyykkiset toiminnat yhdistyvät. Ihminen on toimiva ja ajatteleva kokonaisuus eikä toista samalla tavalla ajattelevaa ja tuntevaa voi löytää. Ei ole aina helppoa saada selville, mitä toinen ajattelee tai tuntee. Ihmiselle itselleenkin on arvoitus, miksi hän toimii näennäisesti vastoin kaikkia olettamuksia. Taustalla saattaa olla psyykkinen itsesäätely, hallinta ja puolustus. Tämä oli erittäin hyvin muotoiltu ja jatkon esimerkki tukee argumenttiasi hienosti. Vaikeidenkin tilanteiden hallinta onnistuu, jos tietoisesti on varautunut vastoinkäymisiin. Tosin ainainen varuillaanolo lyö ennen pitkää leimansa persoonaan. Puolustusmekanismit vaihtelevat iän ja kehityksen myötä. Oppikirjassa annetaan esimerkiksi kiukku, joka kanavoidaan työntekoon. Satamassa, jossa olin ennen töissä, joillakin työnjohtajilla oli tapa suututtaa vähätöiseksi tietämänsä ahtaajan heti alkajaisiksi. Vihainen jätkä puski kiukkunsa työntekoon ja urakka pysyi hallinnassa. Asiasta perillä olevat työtoverit lisäsivät vielä löylyä kiukaaseen.

Satama oli työpaikka, jossa voi aikaisemmin tarkkailla ihmisen persoonallisuutta monelta puolelta. Parin tuhannen miehen ja alle sadan naisen joukossa toimi ennen monenlaista väkeä. Suurissa työryhmissä oli armoton nokkimisjärjestys ja jos itsetunto ei ollut kohdallaan, saattoi sopeutuminen ryhmään olla vaikeaa. Kokemuksesta voin kuitenkin sanoa, että lähes kaikki löysivät paikkansa. Siihen aikaan ”persoonallisuuksia” suvaittiin paremmin kuin nykyään.

Vastaukseesi voisi vielä kuulua persoonallisuustutkimuksen metodien esittelyä, myös keskeisiä teorioita voisi mainita ja kuvailla, tieteellisiä lähestymistapoja (periferinen – sentraalinen) kuvailla. Mielenkiintoinen kysymys on myös yksilöllisyys (jota toitkin esille) ja toisaalta yleistettävät ilmiöt (piirreteoriat, kuten Big Five sekä evoluutiopsykologia). Huippuvastaus pohdiskelee esimerkiksi sitä, miksi psykologiatiede on kiinnostunut ihmisen persoonallisuudesta, mihin persoonallisuustutkimuksen tietoa tarvitaan ja mitä ongelmia kyseiseen tutkimukseen liittyy.Nämä rivit olisi tietenkin pitänyt kirjoittaa toiselle palstalle, mutta en pidä tapanani kirjoitella keskustelupalstoille, joten laitan keskusteluvastaukseni tähän.

Kuinka tunnistat masennuksen?
Aina ei ole mahdollisuutta tunnistaa masennusta, mutta jos huomaa, että toinen on haluton tekemään jotakin, mikä kiinnosti häntä aikaisemmin, on kyseessä lähes aina masennus. Ennen niin iloisesta kaverista on tullut hiljainen huokailija tai ”tyhjälle nauraja”. Käyttäytyminen muuttuu, hän ei enää siedä leikinlaskua. Ilmenee lisääntyvää alkoholin käyttöä, pukeutuminen muuttuu eikä itsestään huolehtiminen kiinnosta. Ruokailu muuttuu epäsäännöllisemmäksi. Asunnon siisteys vähenee. Lopulta ei enää jaksa käydä työssä eikä edes nousta ylös. Päivärytmi muuttuu.
Mistä masennus ja sen lisääntyminen johtuu?

Ympäristön paineet tuntuvat liian suurilta. Omat toiveet eivät näytä toteutuvan. Maailman tilanne on lohduton. Pätkätyöt eivät lisää turvallisuutta. Huono toveriseura.
Mikä on yhteiskunnan vaikutus masennuksen (ja alkoholismin) lisääntymiseen?

Yhteiskunnassa ei ole enää tilaa erilaisille. Jos toimeentulo joudutaan hakemaan ”sossun” luukulta, ei itsetunto ainakaan kohene. Väliinputoajien joukko kasvaa. Voidaan olla syrjäytyneitä kolmessa polvessa.
Voitko todella puuttua ystävän masennukseen?

Ystävän masennukseen voi kyllä puuttua, mutta siihen ei ole patenttiratkaisua. Aina voi tarjoutua kuuntelemaan, mutta on varottava itse masentumasta. On olemassa vaara, että lankeaa samaan kuoppaan. Läheisriippuvuus voi vaania kumpaakin osapuolta.
Onko muita keinoja, jotka voi parantaa masennus ilman lääkkeitä?
Kävely raikkaassa ulkoilmassa on aina hyvä lääke kaikkeen muuhunkin. Jos sitä voi harrastaa toverin kanssa, saadaan lisää hyötyä. Rauhallinen askartelu, mikä pitää ajatukset pois liian ikävistä asioista auttaa myös. Jos osaa tarkastella ongelmia useammalta puolelta, saattaa huomata, että hätä ei olekaan tämän näköinen, kuten sanotaan.
Vaikeuksista puhuminen, niiden ymmärtäminen ja hyväksyminenkin voi auttaa. Asiat eivät koskaan ole täysin huonosti. Jos löytyy yksikin hyvä asia, sitä kannattaa vahvistaa. Päiväkirjan pitäminen, vaikkei siihen olisi mitään kirjoitettavaa, saattaa olla hyväksi.


Orientointi: Miten ymmärrät persoonallisuutta kuvaavat käsitteet?

Katso kuvaa ja kirjoita omin sanoin määritelmäsi mahdollisimman monelle sanalle
Kuva_37.png
Kuva_37.png

Kirjoita määritelmäsi omin sanoin (klikkaa Edit This Page, kirjoita ja tallenna painamalla Save):
olemus ulkonäkö, käyttäytyminen, toiminta, se minkä toiset havaisevat minusta
mieli: mitä ajattelen, miten toimin ja miksi
temperamentti: luonteenpiirteet, miten ulkopuoliset havainnoivat minua
yksilö: kuinka erotun kaikista muista ihmisistä, ainutlaatuisuus
mieli: miten havainnoin ympäristöä ja muita ihmisiä, miten ajattelen, uskon, luulen
luonne: miten käyttäydyn, millainen olen
sielu: jotakin kuolematonta, vaikea selitää mutta on