Läksyt vuonna 2006

Kurssin Aikataulu-sivu

Tällä sivulla kootusti lähiopetuksen läksyt. Läksy liittyy edelliseen oppituntiin ja sitä käsitellään läksyn otsikkona olevana päivänä oppitunnin alussa.


ma 16.4. Persoona ja ke 18.4. Mitkä asiat vaikuttavat persoonallisuuteen?


Lue oppikirjasta, miten persoonallisuus määritellään


pe 20.4. Minuus ja identiteetti läpi elämänkaaren


PS2 oppikirjan voi kaivaa esille ja silmäillä identiteettiä ja elämänkaarta käsitteleviä kohtia


ma 23.4. Miten persoonallisuutta tutkitaan | Tehtäväsivu


JOHARI-ikkuna: Tutustu Etälukion PS1 JOHARI-verkkosivuun jossa asia esitellään. Valitse jokin lopussa olevista pohdintatehtävistä. Tee tehtävä. Käsittelemme tehtäviä seuraavan oppitunnin alussa.


ke 25.4. Asenteet, mielikuvat ja sosiaaliset verkostot (esimerkiksi suhde vanhenemiseen)


Lue Hesarin Kuukausiliitteen juttu kaksostutkimuksista. Tee tehtävät. Jos et saa juttua mistään, selvitä muuten, mitä kaikkea kaksosia tutkimalla on saatu selville meistä ihmisistä.


pe 27.4. Oma tahto ja valinnat persoonaa muovaamassa


Kuuntele Psykologian sanakirjan radio-ohjelma: I niin kuin itsetunto Tee ohjelmasta muistiinpanoja joko kuuntelemisen aika tai jälkeen omalla tyylilläsi. Palauta muistiinpanosi opettajalle. Kootaan ohjelmasta yhteinen käsitekartta seuraavan tunnin alussa.


ke 2.5. ja pe 4.5. Persoonallisuutta selittäviä teorioita


2. 5. Miten positiivinen ajattelu ja optimismi vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen? (Mielen maailma, sivut 184 - 193; Yksilöllinen ihminen sivut 77 - 81, lue myös Seligmanin haastattelu ks. Seligmanin käsitteiden lyhyt määrittely)4.5. Esittele ydinasiat valistemastasi persoonallisuusteoriasta. Tulokset kootaan sivulle 6. Teoriat. Opettaja antaa lisää avaimiateorioiden ymmärtämiseen pe 4.5. tunnin alussa.


ma 7.5. Henkinen hyvinvointi | Tunteet, motivaatio ja psyykkinen kehitys

Lue oppikirjastasi henkistä hyvinvointia, elämänhallintaa, psyykkistä säätelyä, hallinta ja puolustuskeinoja käsittelevät sivut.


ke 9.5. Psyykkisen tasapainen ylläpitäiminen ja palauttaminen

Mitä tarkoittavat hallinta/selviytymiskeinot (coping-strategiat) ja mitä puolustuskeinot (defenssit)? Tee mind map, kaavio tai listaus.


Pe 11.5. Mielenterveys

Edellisen tunnin lopussa katsottiin stressiä käsittelevä video, josta tehtiin tunnilla muistiinpanot. Perjantain tunti aloitetaan palauttamalla ohjelman asiat yhdessä mieleen. Poissaolijat voivat lainata videon.


ma 14.5. ja ke 16.5. Mielenterveyden ongelmat

Valitse jokin mielenterveyshäiriö tai mielisairaus ja tee siitä omalla tyylilläsi lyhyt esittely (voi olla tehty paperille, kalvolle, verkkoon, tähän kurssiwikiin tai voit esittää sanallisesti tunnilla). Vastaussivu: Esittele jokin mielenterveyden häiriö tai mielisairaus


pe 18.5. Terapiat PowerPoint-kalvot Yhdistä eri persoonallisuusteorioitten ja teoriaperinteitten ydinasiat taulukkoon.


ma 21.5. Mind - body Yritä löytää polkuja sosiokulttuurisesta ilmiöstä psyyken kautta solutason tapahtumiin. Esimerkiksi huono henkinen työilmapiiri > psyykkinen paine > verenpainetauti eli jotain tapahtuu sekä mielessä että ruumiissa. Aina kun elimistössä tapahtuu jotain, myös solutasolla tapahtuu jotain. Miten geenit aktivoituvat? Miten tietty proteiinisynteesi käynnistyy? Yhdistä BI2-kurssilla oppimaasi. Keksi oma esimerkkisi (saa olla hyvin luonnosmainen).