Masennus

Määritelmä: Vakava masennus (major depression) Tila, jossa henkilö kokee surullisuutta, avuttomuutta, energian puutetta ja kyvyttömyyttä nautintoihin useampien viikkojen ajan kerrallaan. Lisäksi voi esiintyä univaikeuksia ja arvottomuuden tunnetta.Masennus on usein jaksoittaista.

Muistiinpanot:

13.4. pohdimme masennuksen ja geneettisen perimän yhteyttä. Kuinka voi erottaa, syntyykö masennus sosiokulttuurisen ympäristön vaikutuksesta (kasvatus toistaa sukupolvesta toiseen samoja virheitä, perheen vuorovaikutustyylit, kasvuympäristö) vai onko taustalla geneettisiä tekijöitä? Kaksostutkimus on eräs menetelmä, jolla tätä asiaa selvitetään. Lue aiheesta esim. Yliopisto-lehden 8/06 artikkeli Siinä todetaan mm. "Suomessa on tutkittu kaksosilla muun muassa depressiota. Perinnöllinen alttius selittää siitä Koskenvuon mukaan 30–40 prosenttia, mutta ratkaisevia ovat elämänkokemukset. Pahat kolhut, kuten avioero, läheisen kuolema tai konkurssi lisäsivät masennusta geneettisestä alttiudesta riippumatta."

Aiheeseen liittyen:
  • Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella tehdään tutkimusta "Geenien vaikutus depression ja nikotiiniriippuvuuden väliseen yhteytteen" Tutkimusta johtaa Maila Korhonen.
  • Vuonna 2003 on uutisoitu serotoniin säätelyyn vaikuttavan geenin 5-HTTLPR vaikutuksesta masennustaipumuksen syntyyn (Nature-lehti ja Science-lehti). Stressi toimii laukaisevana tekijänä, mutta geenien ja ympäristön yhteisvaikutusta ei voi laskea tyyliin 1+1.
  • YLE:n Tiedeuutisissa kuvataan ympäristön ja geneettisen perimän yhteisvaikutusta ja sen huomioimista esimerkiksi pienten lasten huostaanottotilanteissa. Sosiaalinen tuki on erittäin merkittävää, vaikka lapsella olisi geneettinen taipumus masennukseen.