Omalla tiellä - tahto ja valinnat persoonaa muovaamassa


Oppikirja: Otava PS5 s. WSOY 74 - 81 (humanistinen psykologia, onnellisuustutkimus, positiivinen psykologia); Mielen maailma 5 s. 184 - 193 (persoonalliset vahvuudet) ja 158 - 159 (Ajattelu ja tulkinnat vaikuttavat persoonallisuuteen).

Lisäaineistoa kevään 2010 kurssilla!

Katso alla olevaa kuvaa. Se on erään psykologian opiskelijat piirros siitä, mikä muovaa elämän polkua kulkevaa. Mitä sinulle tulee mieleen kuvasta? Millä tavalla kuvassa kuvat asiat ovat muovanneet sinua?

kulkija600.jpg


Portfoliokysymykset
Valitse yksi alla olevista

  1. Mikä on roolimallien psykologinen merkitys? Millaisia roolimalleja eri-ikäisillä ihmisillä on?
  2. Millä tavalla satujen sankarit vaikuttavat lapsen kehittymiseen?
  3. Millä tavalla ihminen voi ylittää fyysiä esteitä? Kerro esimerkki ja pohdi, mitä henkisiä ja sosiaalisia avuja esteiden ylittämiseen tarvitaan. Voit tutustua esimerkiksi Helen Kellerin tai Christy Brownin Brownin tarinoihin?
  4. Mitä tarkoittaa itseään toteuttava ennuste? Miksi usko omiin mahdollisuuksiin toimii itseään toteuttavana ennusteena?
  5. Opitusta avuttomuudesta on puhuttu pitkään. Psykologian piirissä on tutkittu myös opittua optimismia (Seligman: Learned optimism). Miksi optimismia kannattaa tutkia? Jos sinulla on oppikirjanasi Mielen maailma, lue sivut 184 - 193. Seligmanin haastattelu on myös hyvä lähde tähän tehtävään.