Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) SYVENTÄVÄ KURSSI

PS5 Kurssin kuvaus Uuden opetussuunnitelman mukainen sisältö kuvattuna.

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
 • ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
 • ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
 • tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
 • tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.
KESKEISET SISÄLLÖT
 • persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
 • persoonallisuuden tutkiminen
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen