Oppimispäiväkirja

Portfolion tekijälle: Ohjeita oppimispäiväkirjan laatimiseenOppimispäiväkirja kuvaa omia ajatuksiasi, tunteitasi ja motivaatiotasi kurssin opiskelun alusta loppuun. Kiinnitä huomiota itseesi oppijana. Mitä kurssi herätti sinussa? Mitä opit? Mikä jäi hämäräksi? Omaa pohdintaasi voit koota oppimispäiväkirjaan ennen työsi aloittamista, työn aikana ja työn jälkeen.

Jos et osallistu kurssin Facebook-keskusteluun, tee kurssin keskustelutehtävät myös oppimispäiväkirjaasi. Jos löydät oppiskeluasi edistäviä tehtäviä kurssiaineistosta, esimerkiksi portfoliokysymyksistä, voit lisätä myös niitä oppimispäiväkirjaasi tai tehdä niitä keskustelutehtävien sijaan.

Liitä oppimispäiväkirjan osaksi portfoliotasi, jos kurssisuorituksesi on portfolio. Jos osallistut kurssikokeeseen, palauta paperinen oppimispäiväkirja kurssikokeen yhteydessä tai jos teet sähköoisen oppimispäiväkirjan, lähetä se opettajalle.

Oppimispäiväkirjaa voi laatia vapaamuotoisesti. Tärkeää on, että se kuvaa opiskeluasi ja oppimistasi ja että se auttaa myös sinua itseäsi havainnoimaan itseäsi oppijana.

Alla muutamia apukysymyksiä:


Ennen opiskelua:
 • Mitä tiedät tästä asiasta ennakkoon?
 • Silmäile aihekokonaisuus läpi. Mitkä asiat herättävät kiinnostusta?
 • Millaisella tunnelmalla lähdet opiskelemaan aihetta?
 • Miten aiot opiskella asiaa?
 • Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on opiskeltavasta asiasta?

Opiskelun aikana:
 • Oletko eri mieltä oppikirjan tai jonkin muun lähteen kanssa jostakin asiasta?
 • Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on asiasta?
 • Mistä löydät lisätietoa aiheesta?
 • Onko asia ollut viime aikoina esillä jossakin?
 • Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?
 • Mitä et ymmärrä?
 • Mitä kysymyksiä aihe herätti? (Kirjaa itse löytämäsi vastaukset.)
 • Mitä haluat kysyä opettajalta? (Kirjaa myös opettajan antamat vastaukset.)

Opiskelun jälkeen:
 • Mitä opit?
 • Mitä tunteita opiskelun aikana heräsi?
 • Yllättikö jokin asia?
 • Miten opiskelit asiaa?
 • Mitä aktivoivia menetelmiä käytit?
 • Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?
 • Haluatko jatkaa aiheen opiskelua? Miksi?