Persoonallisuus-aiheena - keskustelun tulokset 19.4.05

Paluu

Miten ihmisen persoonallisuus syntyy?

• Jo syntymästä asti omia piirteitä
• Ympäristö vaikuttaa, sen kokeminen
• Muovautuu koko elämän ajan, löytyy esim. omia mieltymyksiä

Mitä persoonallisuuteen kuuluu?

• Ihminen kokonaisuutena
– ulkonäkö, mielipiteet, psyyke, tiedot, taidot, puhe ja ääni ym.

Miten persoonallisuus rakentuu?

• Vaikuttaa se, miten ihminen kokee asioita ja miten suhtautuu
– esim. negatiivisten asioiden vastaanottaminen
– miten reagoi elämän aikana tapahtuneisiin asioihin

Miten persoonallisuus näkyy?

• Näkyy aatteissa ja vaatteissa
• Erottelee ihmisiä
• Esimerkiksi vaikuttaa ammatinvalintaan

Voiko persoonallisuutta muuttaa?

• Ihminen itse voi muuttaa persoonallisuuttaan esim. pyrkimällä pois huonoista tavoista
• Ulkopuolinen ympäristö voi vaikuttaa
• Lähimmät ihmiset vaikuttavat
• Sairaudet voivat vaikuttaa
• Päihteet vaikuttavat persoonallisuuteen

Paluu