3. Miten persoonallisuutta tutkitaan?


Oppikirja: Otava PS5 s. 32 - 46, WSOY Mielen maailma 5 s. 40 - 61, Edita Persoona 5, s. 18-32.

Kuuntele audioluennot ja katso alla olevat opettajan diat. Esitys jaettu 4-6 min osiin.
#3a: Persoonallisuuden tutkiminen yleisesti (dia 2)
#3b: Persoonallisuuden tutkiminen testit, kyselyt ja haastattelut (diat 4-5)
#3c: Persoonallisuuden tutkiminen soveltuvuustestit, narratiiviset menetelmät, eläytymismenetelmät (diat 6-8)
#3d: Persoonallisuuden tutkiminen fysiologiset mittaukset, kokeelliset menetelmät ja korrelaatiotutkimukset (diat 9-11)
#3e: Persoonallisuuden tutkiminen observointi, terapiaprosessin seutanta, tapaustutkimus, meta-analyysi (diat 12-15)
#3f: Persoonallisuuden tutkiminen persoonallisuustutkimuksessa oleellista (dia 16)YLE Oppiminen: katso videoleikkeitä

Psykologiset testit
Persoonallisuuden testaus
Millainen minä olen?
Persoonallisuustestit ovat tilannesidonnaisia
Haastattelut osana psykologisia testejä

Pohdintatehtävä, valitse yksi alla olevista vaihtoehdoista ja vastaa Facebook-ryhmäkeskusteluun (tai kirjoita oppimispäiväkirjaasi)

1. Soveltuvuutta työhön tai koulutukseen testataan nykyisin paljon. Millaiset asiat tekevät soveltuvuustestin tuloksista luotettavia? Millaiset asiat heikentävät luotettavuutta? (Persoona /Edita s. 32, Psykologia! / WSOY s. 98)
Åbo Akademin opiskelijoille ohjeita soveltuvuustesteihin valmistuatumiseen
Psykologisista soveltuvuustesteistä Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla
Työelämän tietosuoja: testaamista koskevat määrykset (rullaa sivua alaspäin, löydät kyseisen kohdan)

2. Netin persoonallisuustestit: lue oppikirjastasi persoonallisuustestejä käsittelevä luku ja tutustu sen jälkeen netistä löytyviin persoonallisuustesteihin. Valitko jokin tehsti, esittele se ja kerro, miten nettitestiin tulisi mielestäsi suhtautua, mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on.

3. Tutustu Milgramin tottelevaisuuskokeeseen. Mitä ihmisen toiminnan tutkimuksen ongelmia koeasetelma ja kokeesta seurannut keskustelu toivat esille? Kuvittele itsesi koehenkilön asemaan. Mitä ajatuksia koe sinussa herättää? Millaista hyötyä Milgramin kokeesta oli? Milgramin tottelevaisuuskokeesta verkossa:


Portfoliotehtävät
Valitse yksi alla olevista:
 1. Tutustu oppikirjasi avulla persoonallisuuden tutkimusmenetelmiin ja niihin liittyviin ongelmiin. Laadi käsitekartta tai muu kaavio asiasta. Koeta tiivistää yhdelle sivulle oleellisin sisältö.
 2. Miksi persoonallisuutta tutkitaan? Kerro, mitä tavoitteita persoonallisuustutkimuksella on. Millä tavalla tutkimus vastaa näihin tavoitteisiin?
 3. Millaiseen persoonallisuuden tutkimukseen olet osallistunut tai haluaisit osallistua? Jos olet osallitunut tutkimukseen, kuvaile tapausta ja omaa kokemustasi. Mihin tietoja käytettiin? Millä tavalla itse suhtauduit tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin? Jos et ole ollut itse tutkittavana, valitse jokin tutkimusmentelmä, joka kiinnostaa sinua. Miksi haluaisit, että sinua tutkitaan kyseisellä menetelmällä? Mitä vaikutuksia arvioit tutkimuksella olevan omaan käsitykseesi itsestäsi?
 4. Millä tavalla psykologisissa tutkimuksissa joudutaan ottamaan huomioon eettisiä asioita?
 5. Poimi persoonallisuuden tutkimista käsittelevän oppikirjasi osion kaikki keskeiset käsitteet ja selitä, mitä ne tarkoittavat.


Katso kaaviota, jossa kuvataan persoonallisuuden osatekijöitä

Pohdi: mikä on raja ihmisen ja eläimen välillä?
 • elämilläkin on luonne, älykkyyttä ja osa on selvästi myös itsestään tietoisia
 • simpansseilla selkeästi havaittu kulttuurista toimintaa ja strategista yhteistyötä
 • mikä on vaistojen osuus, mikä on opittua, mikä taitavaa toimintaa ja älykkyyttä?
 • kieli ja kulttuuri (laajasti ymmärrettynä, ajattele esim. kaupankäyntiä) erottavat ihmisen eläimistä
 • tutustu: Richard Leakey | antropologia
Millaista tietoa saadaan kaksostutkimuksilla?
Lue suomalaisesta kansantautien tutkimushankkeesta
Kaksosista kasvaa sosiaalisia -YLE uutisoi suomalais-amerikkalaista tutkimusta
Katso vuoden 2007 kurssitehtävän tuloksia

Persoonallisuuden tutkiminen
Katso persoonallisuustutkimus-käsitekarttaa
Persoonallisuuteen liittyvää psykologista tietoa kerätään seuraavilla tavoilla:
 • Havainnointi, eläytyminen
 • Haastattelut
 • Testit:
 • Kyselyt ja itsearvioinnit
 • Kyky- ja taitotestit
 • Projektiiviset testit
 • Fysiologiset mittaukset, aivotoiminnan kuvantaminen

Psykologiset testit liittyvät esimerkiksi erottelutehtäviin (ammatinvalinta) tai kuntoutukseen (neurologiset testit)
Testaamisessa käytetään valmiita mittareita eli testejä. Mittarit on kehitetty toistamalla testiä ja muokkaamalla sitä, kunnes on saatu standardoitu mittari. Testituloksia on tulkittava. Tulokset ovat suuntaa antavia. Arvio miksi!

Psykologinen mittari
Testisalaisuus on tärkeää, jotta testejä ei voi harjoitella etukäteen. Testit pidetään vain asiantuntijoitten saatavilla, koska tulkintaan tarvitaan ammattitaitoa.

Mittari kehitetään vaiheittain:
 • alustava testitehtävien laatiminen
 • edustavien standardointiryhmien valinta
 • standardointiryhmien testaaminen
 • erottelukykyisten tehtävien valinta
 • pisteityksen painotukset
 • uusien ryhmien testaaminen
 • testien pätevyyden arvioiminenTehtävä keväällä 2007

Lue Hesarin huhtikuun 2007 Kuukausiliitteen juttu kaksosista s. 48 - 59. Kokoa jutusta tiiviistelmä, jossa kerrot, millä tavoilla kaksosia tutkimalla on saatu tietoa ihmisestä. Millaisiin kysymyksiin tutkimuksilla on haettu vastauksia? Millaisia vastauksia on saatu? Onko vastauksissa jotain yllättävää? Miksi psykologian parissa on käytetty kaksostutkimuksia? Vastaussivulle


Tuomo Seitola (psykologian lehtori, Kotkan Lyseon lukio):

Persoonallisuuden tutkiminen

Miten tietoa kerätään?
 • Tarkkailu
 • Haastattelu
  • Avoin
  • Strukturoitu
 • Tuotokset
  • Yksilö tuottaa esim. kuvia tai tekstiä
 • Tiedot
  • Esim. erilaiset rekisterit
 • Kyselylomakkeet
 • Eläytyminen
  • ”Jos olisin hän…”

Persoonallisuustestit
 • Standardit
  • Vertailukelpoisuus
 • Normiarvot
  • Miten keskimäärin vastataan
 • Pätevyys
  • Mitattava ominaisuus pitäisi saada esiin
 • Luotettavuus
  • Tulokset eivät vaihtele
 • Projektiiviset testit

Pohdi persoonallisuuden tutkimisen ongelmallisuutta.