Poikkeavuudet

Aivojen toiminnalliset häiriöt
Autismi
Asperger
Touretten oireyhtymä
ADHD/ADD

Vammat
CP-vammaisuus