Potfolio-ohjeet

Paluu Verkkokurssi -sivulle

Portfolio on hyvä tapa pohdiskella asioita rauhassa. Pyri jatkuvasti liittämään oppikirjasta oppimaasi, näiltä kurssisivuilta oppimaasi, omia havaintojasi ja omia kokemuksiasi yhteen. Toisin sanoen pyri kohti opittavan asian prosessointia kurssin suorittamisen sijaan. Tavoitteena tulisi olla ymmärtäminen ulkoa muistamisen sijaan. Jos ymmärrät asian, muistat sen jatkossakin.

Portfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan ehyt esitys ja siisti. Jonkinlainen etusivu, sisällyksen esittely, otsikointi ja lähteet sopii tuohon kaavaan, toki omia variaatioita voi aina luoda. Keskeistä ovat opitun käsittely monipuolisella tavalla. Valitse kuusi teemaa portfolioosi. Teemojen alla on vaihtoehtoisia kysymyksiä, valitse niistä yksi, jota käsittelet. Mikäli et osallistu verkkokurssin Facebook-keskusteluun, tee myös oppimispäiväkirja ja liitä se portfolioosi.

Portfolio-ohje


Tee portfolion seuraavaan tapaan:
  1. Sovit opettajan kanssa, että kurssisuorituksesi on portfolio.
  2. Kurssi on jaettu teemoihin ja jokaisessa teemassa on yksi tai useampia tehtäviä. Valitse portfolioosi kuudesta teemasta yksi kysymys. Kysymykset löytyvät teemasivun alalaidasta ja koottuna myös Portfoliotehtävät -sivulta. Toteuta vastaukset omalla tyylilläsi. Ilmaisu saa mielellään olla luovaa, mutta sisällön osuus on tärkeä. Teemat löydät navigointivalikosta näiden sivujen vasemmasta laidasta.
  3. Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Portfolioon voit liittää kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena (myös blogi käy).
  4. Kysy heti apua opettajalta, jos jokin asia kummastuttaa.
  5. Käytä muitakin lähteitä portfoliovastauksissasi kuin pelkkää oppikirjaa. Kiinnitä huomiota lähteiden luotettavuuteen. Jos käytät Wikipediaa, suosittelen englanninkielistä versiota, josta löytyy myös psykologiaa käsittelevien artikkeleitten hakemistosivu. Kurssin linkkisivulta löydät hyviä Internet-lähteitä. Voit oman kiinnostuksesi mukaan käyttää myös muuta kirjallisuutta tai lehtiartikkeleita lähteinä. Pyydä apua tarpeen tullen.
  6. Palauta opintoportfolio viimeistään viimeisenä sovittuna päivänä. Suunnittele aikataulusi.
  7. Kurssi arvioidaan arvosanoilla 4 - 10. Hylätty portfolio on uusittava osallistumalla opetukseen ja loppukokeeseen. Portfolioon liittyy myös pieni suullinen osuus, joka voidaan toteuttaa myös puhelimitse. Suullisessa osuudessa saat vastata omin sanoin muutamaan kysymykseen, jotka koskevat portfoliosi sisältöä.