Mitä näistä sanoista tulee mieleen?

Paluu Persoona-sivulle

virike_persoonallisuus.jpg
Keskityimme 16.4. vain muutamaan sanaan:
Sielu: psykologia oli aiemmin suomeksi sielutiede. Nyt sen sanan merkitys liitetään enemmän uskonnolliseen yhteyteen. Sielu kuvaa psyyken olemusta ilman ruumista, henkistä minuutta (vrt. sielukas, pienisieluinen, sieluton).
Olemus: käytetään usein viittaamaan ulkoisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin, jotka muut näkevät; myös filosofian termi (lat. essentia), joka viittaa olennon keskeisiin (ei satunnaisiin) ominaisuuksiin
Minä: englanniksi I & me; I on subjektiminä, aktiivinen toimija; me on objektiminä, toiminnan kohde, vastaanottaja > näiden kautta pohdimme ihmisen aktiivista elämänhallintaa ja toisaalta toiminnan kohteena olemista, riippuvuutta muista ihmisistä; liiallisesta riippuvuudesta on ollut puhe esimerkiksi läheisriippuvuuden osalta (Tommy Hellsten Virtahepo...); riippuvuus kuuluu elämään, on myös tärkeää suostua autettavaksi tietyissä tilanteissa, ihminen saa tulla autetuksi, luontevaa tämä on lapsuudessa, mutta vaikeaa monille vanhetessa; ihminen kaipaa hallinnan tunnetta, mutta miten elämää voi hallita? entä onko riippumattomuus, itseriittoisuus ja egoistisuus negatiivista? silloin on, jos ei ota muita huomioon, toisaalta tietty määrä itseriittoisuutta on hyväksi, silloin ihminen luottaa itseensä ja omiin selviytymismahdollisuuksiinsa (jopa epärealistisesti ja silti terveesti, sanotaan, että realistisimmin ihminen arvioi itseään ja omia mahdollisuuksiaan masentuneena)

Etäopiskelijalle: valitse jokin sana ja kirjoita siitä samaan tapaan

Paluu Persoona-sivulle