Tunteet psykologiapuntarissa

Paluu Henkinen hyvinvointi -sivulle

Pohtikaa, kuinka paljon tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa?

Voiko ihminen toimia ilman tunteita? Miten me voisimme irrottautua tunteistamme?

Voivatko tunteet olla tiedostamattomia?

Onko ihmisen perusluonne aktiivinen vai passiivinen?

Onko niin, että ilo edistää ajattelukykyä ja suru vähentää sitä?

Onko olemassa puhtaita perustunteita?

Mitä hyötyä on tunteiden ymmärtämisestä?

Voiko psykologinen tutkimus selittää tunteita ja onko siitä hyötyä?

Erään opiskelijan pohdinnan tuloksia