Verkko-opiskelun ohjeet PS5


Ohjeet tarkentuvat lähipäivinä...


1. Itsenäinen opiskelu, johon kuuluu 10 itse valittua eri teemoihin liittyvää portfoliotehtävää suppeasti, palautus kokeeseen mennessä ja loppukoe joko aikuislukiolla tai omassa koulussa tai verkkokoe opettajan kanssa sovittuna aikana. Arvosana perustuu loppukokeeseen. Etätehtäviä ei arvioida, mutta ne kuuluvat suoritukseen.

TAI

2. Kurssin suorittaminen portfolion ja oppimispäiväkirjan avulla. Arvosana perustuu portfolioon. Oppimispäiväkirjaa ei arvioida, mutta se kuuluu suoritukseen.

Ohjeet oppimispäiväkirjan tekemiseen
Ohjeet portfolion tekemiseen
Portfoliokysymykset

Opiskeluun liittyvissä asioissa opettaja antaa ohjausta tarpeen mukaan.