Tunnepohdintaa

Paluu Henkinen hyvinvointi -sivulle

Pohtikaa, kuinka paljon tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa?
- tunteet ohjaavat toimintaa tosi paljon, vaikka esim. normit hillitsevät käyttäytymistä
- eri tilanteissa eri pelisäännöt, jotka ohjaavat miten toimia

Voiko ihminen toimia ilman tunteita? Miten me voisimme irrottautua tunteistamme?
- voi toimia, mutta tällöin toiminta on koneellista
- joskus pakko sanelee, esim. depressiossa mieli säätelee: nyt riittää ahdistavat asiat
- psykopaatti voi toimia ilman tunteita

Voivatko tunteet olla tiedostamattomia?
- voivat olla!
- joskus defenssi hallitsee: itse asiassa lämpimät tunteet ovatkin naamioituneita vihantunteita tai päinvastoin
- voisin ajatella, että jopa koko iän hallinnut rakkaus äitiin tai isään voi itseään tutkiskelemalla saada uudet muodot…

Onko ihmisen perusluonne aktiivinen vai passiivinen?
- arvelisin aktiivinen, koska jo pakeneminen ja itsepuolustus tarvitsevat käyttövoimakseen ”lähtövalmiudet”

Onko niin, että ilo edistää ajattelukykyä ja suru vähentää sitä?
- suurimmaksi osaksi on näin
- toisaalta suru voi edistää esim. jonkin luomisprosessin syntyä…

Onko olemassa puhtaita perustunteita?
- tunteita on vaikea selittää
- ehkä kaikkiin, ainakin suuriin tunteisiin, on sekoittunut ripaus muista, jopa vastakkaista tunteista

Mitä hyötyä on tunteiden ymmärtämisestä?
- auttaa ymmärtämään ihmistä ja hänen reaktioitaan ja käyttäytymistään, eihän kaikki siltikään ole sitä miltä näyttää

Voiko psykologinen tutkimus selittää tunteita ja onko siitä hyötyä?
- voi selittää tunteita
- hyötyä voisi olla juuri se, että tietyn tunteen vallassa käyttäytyvän ihmisen reaktio voi olla pääpiirteittään ennustettavissa